Vyšetření

Služby naší ambulance

EKG
Echokardiografie
Holterovské monitorování EKG a TK
Ergometrie
Dispenzární ambulantní péče
Přechod z pediatrické péče do péče pro dospělé
Péče o ženy s kardiovaskulárním onemocněním v těhotenství
Dispenzárni péče o pacienty po nekoronárních intervencích (TAVI, MitraClip, implantace okludéru)
Kontrola kardiostimulátoru
Vyšetření specialistou na onemocnění periferních tepen
Ultrazvukové vyšetření cév – morfologické zobrazení cévního řečiště v kombinaci s funkčním dopplerovským vyšetřením
Péče o pacienty, kteří podstupují kardiotoxickou onkologickou léčbu
Edukace pacienta o zdravém životním stylu a prevenci kardiovaskulárních příhod a nemocí

Seznam zdravotních pojišťoven, se kterými máme uzavřenou smlouvu

O nás

Cílem našeho zdravotnického zařízení je poskytovat vysoce kvalitní a specializovanou ambulantní péči v oboru kardiologie a angiologie.
GDPR Informace pro pacienty (PDF)

Ordinační hodiny

Pondělí: 7:30 - 12:30 │ 13:00 - 18:00Úterý: 7:30 - 12:30 │ 13:00 - 18:00Středa: 7:30 - 12:30 │ 13:00 - 18:00Čtvrtek: 7:30 - 12:30 │ 13:00 - 18:00Pátek: 7:30-12:30

Kontakt

Telefon: 233 336 334Ukrajinská 900/11, 101 00 Praha 10Kontakt >>
Plánek Kardio Centra >>